راه روشن فردا مديريت کتاب آزمون  پاور پوينت  دروس ترم 

 منابع آزمون
                                  
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی
 گرایش های مختلف
 


توصيه مهم:

علاوه بر کتاب هايي که در ذيل معرفي مي شود حتما سوال هاي آزمون هاي ارشد را در سال هاي گذشته را مرور نمائيد  ( حداقل 5 سال گذشته )  . معمولا برخي از سوال ها  هر چند گاهي تکرار مي شود و همچنين مي توانيد با نمونه سوالات استاندارد آزمون و موضوعات مهم آن از ديد طراحان سوال آشنا شويد

 

منابع كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي

 

 منابع پيشنهادي:
-1
 نظريه هاي مشاوره و روان درماني
A)
 نظريه هاي مشاوره و روان درماني تأليف دکتر شفيع آبادي
B)  نظريه هاي مشاوره تأليف خديجه آرين
2
- کاربرد آزمونهاي رواني
A)
 آزمونهاي رواني دکتر بهرامي
B)  راهنمايي سنجش رواني،تارنات،ترجمه دکتر پاشا شريفي
C)  فرآيند برنامه ريزي آموزشي فريده مشايخ
D)  کاربرد آزمونهاي رواني تأليف دکتر گنجي
3
- روشها و فنون راهنمايي در مشاوره
 A)
فنون مشاوره،دکتر شفيع آبادي
B)  پويايي مشاوره گروهي دکتر شفيع آبادي
 
C) روان درماني و مشاوره گروهي تأليف دکتر ثنايي
4
- مباني مشاوره و راهنمايي
 A)
مقدمات مشاوره دکتر شفيع آبادي
 
B) مباني مشاوره ترجمه دکتر ثنايي
C)  مقدمه اي بر مشاوره روان درماني تأليف دکتر احمدي
 
D) راهنمايي شغلي تأليف دکتر شفيع آبادي
 -5
آماار و روش تحقيق
A)
 کتاب دکتر دلاور
B)  روش تحقيق،دکتر هومن

 6 - روانشناسي شخصيت
 A)
نظريه هاي شخصيت،دوان شولتز،انتشارات اسباران
 
B) روانشناسي شخصيت،دکتر سياسيمنابع كارشناسي ارشد رشته مشاوره
زبان انگليسي تخصصي ( ضريب 3)
1 – انگليسي براي دانشجويان رشته راهنمايي و مشاوره – كوشا
2 – انگليسي براي دانشجويان مشاوره و كودكان استثنايي – كوشا
3 –
Reading In Psychology – كيانوش هاشميان
درس آمار و روش تحقيق ( ضريب 3)
1 – آمار و احتمالات كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي – دلاور
2 – روش هاي آماري – پاشا شريفي
3 – روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي – دلاور
4 – مباني پژوهشي در علوم انساني – دلاور
5 – روشهاي آماري در علوم رفتاري – هومن
6 – روش تحقيق – خويي نژاد
7 – روش هاي تحقيق در علوم رفتاري – سرمد ، بازرگان ، حجازي
8 – روش هاي تحقيق – رمضان زاده
نظريه هاي مشاوره و روان درماني ( ضريب 3)
1 – نظريه هاي مشاوره و روان درماني – شفيع آبادي ، ناصري
2 – نظريه هاي مشاوره – شيلينگ ، ترجمه آرين
3 – نظريه هاي مشاوره – شارف ، ترجمه فيروزبخت
4 – نظريه هاي روان درماني – پروچسكا و .... ترجمه سيد محمدي
5 – نظريه هاي مشاوره – ساعتچي
6 – انسان در جستجوي معنا – ويكتور فرانكل
درس روشها و فنون راهنمايي و مشاوره (‌ضريب 3)
1 – فنون و روش هاي مشاوره – شفيع آبادي
2 – اصول و فنون مشاوره و راهنمايي – بيرجندي
3 – روشها و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش – يوسف اردبيلي
4 – اصول و روش هاي راهنمايي و مشاوره – پاشا شريفي
5 – مهارت هاي خرد در مشاوره – سيمين حسينيان
6 – مشاوره تحصيلي و شغلي – شفيع آبادي
7 – راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي – شفيع آبادي
8 – مشاوره تحصيلي – بيرجندي
9 – راهنمايي و مشاوره شغلي – بيرجندي
10 – روان درماني و مشاوره گروهي – ثنايي
11 – پويايي گروه و مشاوره گروهي – شفيع آبادي
12 – مشاوره گروهي – نوابي نژاد
13 – خانواده و خانواده درماني – مينوچين
14 – روان درماني – جي . هي لي
درس كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره ( ضريب 2 )
1 – آشنايي با آزمون سازي و آزمون هاي رواني – كرمي
2 – آزمون هاي رواني ( مباني نظري و عملي ) – گنجي
3 – آزمون هاي رواني – بهرامي
4 – راهنماي سنجش رواني ( جلد 1 و 2 ) – مارنات ترجمه شريفي و نيكخو
5 – نظريه و كاربرد آزمون هاي هوش و شخصيت – پاشا شريفي
6 – آزمون هاي هوش و استعداد – بهرامي
7 – آزمون هاي رواني – آناستازي ، ترجمه براهني و همكاران
8 – روان سنجي كاربردي – ثرانديك ، ترجمه هومن
درس نظريه هاي شخصيت ( ضريب 2)
1 – نظريه هاي شخصيت – شولتز و شولتز، ترجمه سيد محمدي
2 – نظريه هاي شخضيت – سياسي
3 – نظريه هاي شخصيت – شاملو
4 – روان شناسي شخصيت – سياسي
5 – شخصيت – منصور
درس مقدمات راهنمايي و مشاوره ( ضريب 2)
1 – مقدمات راهنمايي و مشاوره – شفيع آبادي
2 – مباني راهنمايي و مشاوره -  گيبسون ، ترجمه ثنائي
3 – مقدمه اي بر مشاوره و روان درماني – سيد احمد احمدي
4 – زمينه راهنمايي و مشاوره – قاسم قاضي
5 – مباني و مقدمات راهنمايي و مشاوره – علي شريعتمداري


منابع كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي

 

ضريب 3

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، شفيع‌آبادي، غلامرضا ناصري
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، خديجه آرين
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني،‌ محمود ساعت‌چي

ضريب 2

زبان عمومي ـ منصور كوشا
مجموعه مقالات روانشناسي،‌ محمد پارسا
متون روانشناسي، كيانوش هاشميان

ضريب2

آمار و روش تحقيق، دكتر علي دلاور
روش تحقيق براي علوم انساني (200صفحه) از عزت‌ا... نادري

روانشناسي شخصيت 2

روانشناسي شخصيت، علي اكبر
روانشناسي شخصيت،‌ يحيي سيد محمدي
نظريه‌ها و مكاتب شخصيت، دكتر سعيد شاملو

آزمونها در مشاوره  ضريب

راهنمايي سنجش رواني براي مشاوران و روانشناسان باليني و روان‌پزشكان جلد 2 و 1 ترجمه پاشا شريفي آزمونهاي رواني و كاربردي دكتر حمزه گنجي
آزمونهاي رواني و كاربردي پاشا شريفي
آزمونهاي رواني و كاربردي هادي بهرامي

مواد و روشها و آزمون مشاوره ضريب 3

اصول و فنون مشاوره دكتر شفيع‌آبادي
اصول و فنون مشاوره سيدمهدي حسيني بيرجندي
پويايي گروه و مشاوره گروهي انتشارات رشد
راهنمايي مشاوره تحصيلي سمت

مباني راهنمايي و مشاوره ضريب 2

مقدمه بر راهنمايي و مشاوره دكتر باقر ثنايي
مقدمات راهنمايي و مشاوره شفيع آبادي پيام نور
راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه‌‌اي شفيع‌آبادي تهران رشد 1371
خانواده و خانواده درماني سالوادر منوچيني ترجمه: ثنايي
خانواده و خانواده درماني جي‌هي‌لي ترجمه: ثنايي
خانواده و درمان تضميني خانواده ترجمه: خانم شكوه نوابي‌نژاد تهران مركز مطالعات و تحقيقات خانواده

اصول و فنون مشاوره ضريب 2

اصول و فنون مشاوره شفيع آبادي
اصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره، بيرجندي
پويايي گروه و مشاوره گروهي، شفيع‌آبادي
راهنمايي و مشاوره تحصيلي، شغلي شفيع‌آبادي
اصول و روشهاي مشاوره، قاسم قاضي
مقدمه‌اي بر راهنمايي ومشاوره،‌ سيد احمدي

مباني راهنمايي و مشاوره
ضريب 2

مقدمات راهنمايي و مشاوره شفيع‌آبادي
مباني راهنمايي و مشاوره ثنايي
مباني مشاوره، احمدي
راهنمايي و مشاوره شغلي، شفيع‌آبادي
مشاوره خانواده، مصطفي تبريزي
خانواده درماني جي ‌هي لي
خانواده درماني، سالوادر منوچيني

روانشناسي شخصيت ضريب 2

نظريه شخصيت،‌ سعيد ثناملو
نظريه شخصيت،‌ شولتز ترجمه:‌سيد محمدي
نظريه شخصيت،‌ علي‌اكبر سياسي
نظريه شخصيت، بروين لارنس

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني ضريب 3

نظريه مشاوره  و روان‌درماني، شفيع‌آبادي،‌ قاضي
نظريه مشاوره و روان‌درماني، خديجه آرين
نظريه مشاوره و روان‌درماني، مهرداد فيروزبخت
نظريه‌ مشاوره و روان‌درماني،‌محمود ساعتچي

آمار و روش تحقيق ضريب 2

روش تحقيق، علي دلاور(پيام نور)
روش تحقيق، جان بست
روش تحقيق، سرمد بازرگان
روش تحقيق،‌ كرلينجر
روش تحقيق،‌ سازمان سنجش
روش تحقيق هومن

آزمون‌هاي رواني ضريب 2

سنجش رواني، حمزه گنجي
آزمونهاي رواني، هادي بهرامي
سنجش رواني، ماربات 2 جلد
آزمونهاي رواني،‌ ابولفضل كرمي همراه با سوالات و پاسخنامه
آزمونهاي رواني پاشا شريفي

زبان

مشاوره و رواهنمايي، منصور كوشا
روانشناسي عمومي،‌ كيانوش هاشميان
روانشناسي عمومي، محمد پارسا
زبان كتابهاي سازمان سنجش
هر موضوع و مطلب در زمينه مشاوران و روانشناسي مرتبط با آن
زبان به عنوان برنامه هر روز در نظر گرفته شود.
زبان عمومي
مجموعه سوالات ارشد علوم تربيتي 2
خلاصه كتابها در كتاب كارشناسي ارشد پژوهش

 

کارشناسی ارشد علوم تربيتی (1)
مديريت آموزشي
مديريت مدارس – جيمز فامترجمه محمد علي نائلي
مديريت آموزشي - شيرازي
رفتار سازماني – علي رضائيان
مديريت رفتار سازماني – پال هرسي و کنت بلاچارد – ترجمه علي علاقمند
اصول و مباني مديريت آموزشي – کمال پرهيزگار
مديريت عمومي - علي علاقمند
برنامه ريزي درسی و آموزشي
اصول برنامه ريزي آموزشي – فرايند برنامه ريزي آموزشي – مشاوران يونسکو – فريده مشايخ
مباني برنامه ريزي آموزشي – يحي فيوضات
برنامه آموزشي چيست ؟ فيليپ کومز – ترجمه محمد برهان منش
اصول برنامه ريزي درسي – درسي براي تدريس و يادگيري بهتر سيلوالکساندر – ترجمه خوئي نژاد
برنامه ريزي درسي مدارس – ترجمه فريده مشايخ
مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي – محمد حسن پروند
برنامه ريزي آموزشيبهرام محسن پور
روشها و فنون تدريس
الگوهای تدريس 2000 – بروس جويس- بهرنگی
مهارتهاي آموزشي و پرورشي – حسن شعباني
کليات روشها و فنون تدريس – امان ا... صفوي
روشها و فنون تدريس – داريوش نوروزي
سنجش واندازه گيري و آمار
سنجش و اندازه گيري و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي – علي اکبر سيف
اندازه گيري رواني و تربيتي و فن تست – حيدر علي هومن
روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي – علي دلاور
آمار کاربردي د ر علوم تربيتي و روانشناسي – علي دلاور
استنباط آماري در علوم رفتاري – حيدر علي هومن
استدلال آماري در علوم رفتاري – ترجمه کيامنش
روش تحقيق
مباني پژوهش در علوم رفتاري – کرلينجر ترجمه پاشا شريفي
مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني – علي دلاور
روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي – علي دلاور
روش تحقيق در علوم تربيتی- غلامرضا خويي نژاد
روشهاي تحقيق در علوم رفتاري – سرمد – بازرگان . حجازي
روش تحقيق در علوم تربيتي – جان بست – ترجمه پاشا شريفي – نرگس طالقاني
روشهاي تحقيق در علوم انساني با تاکيد بر علوم تربيتي – عزت ا...نادري – سيف نراقي
مقدمات روش تحقيق در آموزش و پرورش – قربانعلي سليمي
نظارت و راهنمايي تعليماتي
نظارت و راهنمايي آموزشي – مصطفي نيک نامي
نظارت و راهنمايي تعليماتي- منوچهر وکيليان
نظارت در مديريت- بهرنگی
رهبري آموزشيکميل وايز – ترجمه محمد علي طوسي
نظارت و راهنمايي - منوچهر عسگريان
روانشناسي تربيتي
روانشناسي پرورشي - علي اکبر سيف
روانشناسي تربيتي – گيج – ترجمه لطف آبادي و ديگران
کاربرد روانشناسي در آموزش رابرت بيلر ترجمه پروين کديور
روانشناسي براي آموزش – لفرانکوئس – ترجمه منيژه شهني ييلاق

فلسفه تعليم وتربيت
فلسفه آموزش و پرورش- کرلينجر
آشنايي با فلسفه آموزش وپرورش – ترجمه فريدون بازرگان
فلسفه آموزش وپرورش – علي اکبر شعاري نژاد
اصول و فلسفه آموزش وپرورش – علي شريعتمداري
مباني و اصول آموزش وپرورش – غلام حسين شکوهي
فلسفه آموزش وپرورشعبدالحسين نقيب زاده

تکنولوژي آموزشي
مباني نظري تکنولوژي آموزشي – هاشم فردانش
تکنولوژي آموزشي – خديجه علي آبادي
تکنولوژي آموزشي – محمد احدايان

 

منابع ارشدروانشناسی بالینی                                        

روانشناسی رشد ضریب ۲:
روانشناسی رشد - جمعی از مولفان
روانشناسی رشد- جمهری
پيشگامان روانشناسی رشد - ويليام سی کرين
مفاهيم در روانشناسی رشد کودک - احدی و بنی جمال
روانشناسی رشد- احدی و محسنی
روانشناسي رشد - شعاري نژاد
رشد و شخصيت کودک- ماسن و همکاران (مهشيد ياسائي)
ژنتيک 1 و 2 - منصور و دادستان
روانشناسی رشد 1 و 2 - لورا برک ترجمه سيد محمدي

روانشناسی بالينی:ضريب ۳
روانشناسی بالينی - پرون
روانشناسی بالينی- شاملو 
راهنمای سنجش روانی 1 و 2- پاشا شريفی
روانشناسی بالينی فيرس - ترجمه فيروز بخت
روانشناسی بالينی- جوديت تاد نشر رسا

روانشناسی مرضی: ضريب۲
مرضی 1 و 2- دادستان
آسيب شناسی روانی 1 و 2 - حسين آزاد
آسيب شناسی روانی- شاملو
آسيب شناسي رواني 1 و 2- ترجمه بهمن نجاريان
آسيب شناسي رواني 1 و 2- ترجمه سيد محمدي

روانشناسی فيزيولوژيک و انگيزش و هيجان ضريب ۱:
فيزيولوژيک - روحانی
فيزيولوژيک - کارلسون
فیزیولوژیک - خداپناهی
فيزيولوژيک - كالات
انگيزش و هيجان - مارشال ريو
انگيزش و هيجان - خداپناهی
انگيزش و هيجان - براهني


روانشناسی کودکان استثنايی ضريب۲ :
کودکان استثنايی - ميلانی فر
کودکان استثنايی - سيف نراقی
کودکان استثنايی - کافمن و هالابان (مجتبي جواديان)
کودکان استثنايی - غلامعلي افروز

علم النفس ضريب ۱ :
علم النفس - حسن احدی و بنی جمالی
رشد شخصیت از ديدگاه دانشمندان اسلامی - احمدی
روانشناسي از ديدگاه غزالي جلد 1و 2 - ترجمه دكتر حجتي
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- ترجمه دكتر بهشتي انتشارات رشد

زبان تخصصی ضريب ۱ :
متون اصلی هيلگارد - (خلاصه ها و فصل آخر) كيانوش هاشميان


آمار و روشهای تحقيق ضريب ۱ :
احتمالات و آمار کاربردی - دلاور
روش تحقيق در علوم انسانی و علوم اجتماعی- دلاور
روش تحقيق در روانشناسی - دلاور
پايه های پژوهش - هومن
روش های آماری - پاشا شريفی

روانشناسی عمومی ضريب۲ :
هيلگارد - براهنی
سانتراک - فيروزبخت

                                       منابع ارشد روانشناسی تربيتی

  روان شناسی تربيتی  ضريب 3

  - روان شناسي پرورشي (روان شناسي يادگيري و آموزش) / دکترعلی اکبر سيف- روان شناسی تربيتی/ دکتر اسماعيل بيابانگرد

    روان شناسی رشد ضريب2

- روان شناسی رشد جلد 1 و 2 /لورا برک ترجمه يحيی سيد محمدی

-پيشگامان روان شناسی رشد/ويليام کرين ترجمه دکتر فربد فدايی

-روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکتر نيکچهره محسنی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترشکوه السادات بنی جمالی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

-رشد و شخصيت کودک/ماسن ترجمه مهشيد ياسايی

-روانشناسی ژنتيک/دکتر محمود منصور

- روانشناسی ژنتيک/دکتر محمود منصور.و دکتر پريرخ دادستان

آمار و روش تحقيق ضریب2

- آمار و احتمالات کاربردی/دکتر علی دلاور

-روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی/ دکتر علی دلاور

-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی/ دکتر علی دلاور

- روش تحقيق در روانشناسی و علوم تربيتی/ دکتر اسماعيل بيابانگرد

- روش تحقيق در علوم رفتاری/سرمد، بازرگان و حجازی

روان شناسی عمومی ضريب2

-روان شناسی عمومی هيلگارد جلد 1و 2 با تاکيد بر جلد اول

- روان شناسی عمومی جلد1،2 /سانتراک ترجمه فيروزبخت

-روان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجی

زبان خارجه ضريب2

-متون روان شناسی به انگليسی/کيانوش هاشميان

- متون روان شناسی به انگليسی/پارسا

-مقالاتی راجع به مباحث مشاوره و روان شناسی تربيتی مفيد واقع خواهدشد

-کتب تست انتشارات پردازش وپوران پژوهش مربوط به دروس عنوان شده

 

منابع پيشنهادي گروه روانشناسي دانشگاه تهران

جهت امتحان كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي وباليني

آمار و روش تحقيق :

 1-    پايه هاي پژوهشي در علوم رفتاري دكتري حيدر علي هومن.

2-    روش هاي تحقيق در علوم رفتاري دكتر زهره سرمد ، دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازي

3-    استنباط آماري در پژوهش رفتاري دكتر حيدر علي هومن.

 روانشناسي باليني :

 1-    روانشناسي ژنتيك دكتر محمود منصور

2-    روانشناسي ژنتيك 2 دكتر محمود منصور و دكتر پريرخ دادستان

3-    روانشناسي رشد لورا اي برك ترجمه يحيي سيد محمدي

4-    ديدگاه پياژه در گسترة تحول رواني ( عنوان چهارم كتاب )دكتر محمود منصور و دكتر پريرخ دادستان

روانشناسي كودكان استثنايي:

1.       Davison ,G.C Neale S.M (2001) Abnormal Psychology (8th .ed) New York : John Wiley and Sons

2.      آسيب شناسي رواني (جلد 1و2) ديويد روزتهان  و مارتين سليگمن ، ترجمه يحيي سيد محمدي

3.       روانشناسي مرضي تحولي (جلد 1و2و3) دكتر پريرخ دادستان

روانشناسي فيزيولوژيك وانگيزش و هيجان :

 1.         روانشناسي فيزيولوژيك ( فيزيولوژي رفتار ) نيل كارلسون ، ترجمه اردشير ارضي و همكاران

2.         روانشناسي فيزيولوژيك دكتر محمد كريم خداپناهي

3.          انگيزش و هيجان ادوارد موري، ترجمه محمد تقي براهني

4.          انگيزش و هيجان دكتر محمد كريم خداپناهي

 علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلام :

 1.      علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلام - دكتر حسن احدي و دكتر شكوه السادات بني جمالي

2.       روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي دكتر علي اصغر احمدي

1.      علم النفس دكتر محمود ايرواني و ناصر صبحي

 روانشناسي باليني :

 1.      روانشناسي باليني جري فيرس و تيموتي ترال ، ترجمه مهرداد فيروز بخت و وحيد عرفاني

2.       روانشناسي باليني دكتر سعيد شاملو

3.       روانشناسي باليني دكتر پريرخ دادستان و دكتر محمود منصور

 روانشناسي عمومي :

 زمينه روانشناسي (جلد 1و2) ريتا اتكيتسون و ريچارد اتكيتسون و ارنست هيلگارد ، ترجمه محمد نقي براهني و همكاران.

گردآورنده :خانم ابراهيم مشاور شاهد کوثر کارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت